Borgmester Helle Adelborg.
Borgmester Helle Adelborg.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

TAK FOR INDSATSEN

Venlig hilsen
Helle Adelborg (S)
Borgmester og formand for Hovedstadens beredskab
Hvidovre Kommune
Tirsdag den 3. januar 2017 indkaldte kommunes krisestab til det første møde med Hovedstadens beredskab, da der var varslet om forhøjet vandstand, som ville kunne ramme Hvidovre i løbet af onsdagen. Det blev et af flere møder i krisestaben og hvor er jeg glad for, at vi allerede onsdag morgen traf beslutningen om, at sætte massivt ind i den sydlige del af Hvidovre.
Ingen kender i virkeligheden til naturens voldsomme kræfter før man har stået ansigt til ansigt mod det.

Og jeg skal da love for, at vi i Hvidovre fik vandmasser at se og mærke ved den stormflod, der i onsdags ramte det østlige Danmark.

Watertubes blev rullet ud på Hvidovre Strandvej mellem Langhøjskolen og Hvidovre Havn for at forhindre vandet i at skylle længere op mod et stort villahus område. Den kunne simpelt hen ikke placeres ude i sumpen langs vandkanten til første husrække. Langhøjskolens parkeringsplads blev omdannet til et centralt sted hvorfra der blev fyldt sand i sække, som blev uddelt og kørt ud til borgere langs Strandvejen. Tak til skolen for at åbne lokaler som blev dels indsatscentral og forplejnings sted for de mange, der arbejdede i området det døgn.

Vandet kom helt tsunamiagtig sidst på eftermiddagen ind over området og vandet steg i Hvidovre havn til omkring de 150 cm over daglig vande så havnen flød over. Flere fik vand i haverne og nogle steder nåede det helt op til Hvidovre Strandvej. Det var også på det tidspunkt, at Harrestrup Å overraskende for os alle pludseligt begyndte meget hurtigt at stige voldsomt.

Det var fantastisk at opleve den fælles arbejdsindsats mellem Hvidovre Kommunes Vej & Park medarbejdere, Hovedstadens beredskab og det frivillige beredskab som simpelt hen knoklede og ydede en helt igennem fantastisk indsats i gennem næsten to døgn. Det skal de have den største TAK for og en tak som jeg på denne måde håber kommer ud til alle der var tilstede og gjorde en kæmpe indsats for byens ramte borgere for I fortjener den ros så meget.

Det har bestemt også været fantastisk at opleve, hvordan I borgere har støttet og hjulpet hinanden i en frygtelig kritisk situation.

Særligt de borgerne som blev særdeles hårdt ramt inde i husene da Harrestrup Å ganske uventet på ekstrem kort tid steg og flød over sine bredder med store, store skader til følge.

Jeg blev i den grad bekræftet i, hvor glad jeg er for, at vi for et år siden valgte at gå med og blev en del af det tværkommunale Hovedstadens beredskab og blev en del af noget større. Alt disponibelt materiel som var til rådighed kom i brug i det døgn hvor hundredårsoversvømmelsen ramte Hvidovres kyst.

Tak til alle der på den ene eller anden måde gjorde deres til at vi i Hvidovre fik skaderne minimeret trods alt.

Sandsække
Sandsække
Publiceret: 10. Januar 2017 08:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Hvidovre Avis

ANNONCER
Se flere