Mikkel Dencker.
Mikkel Dencker.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail
MIKKEL DENCKER (O):

Vi skal videre med bymidten

oas
- 2016 har været et år, som har budt på både godt og skidt, men heldigvis mest af det gode, lyder det fra Mikkel Dencker:
- Jeg vil fremhæve, at vi i Hvidovre Kommune fik vedtaget en helhedsplan for idrætsområdet og helt konkret fik foretaget markante forbedringer af Hvidovre Stadion, hvor der kom to ekstra løbebaner og ny belægning på atletikbanerne samt varme i fodboldbanen.

I Dansk Folkeparti synes vi også det var positivt, at et politisk flertal besluttede, at Hvidovre ikke skal lægge jord til Københavns Kommunes vindmøller. Så nu må Københavns Kommune finde et andet sted til deres vindmøller.

Desuden vil jeg fremhæve at det lykkedes at undgå, at der kom til at bo flygtninge på Stevnsbogård i Avedøre Landsby. Det er et sted, som vi i Dansk Folkeparti finder helt uegnet til boligplacering af flygtninge.

På negativsiden vil jeg nævne, at beskæringen af Hvidovre Kommunes indtægter fra de statslige tilskuds- og udligningsordninger gjorde, at der måtte besluttes en del besparelser i kommunens budget for 2017. Disse besparelser har været livligt debatteret i Hvidovre Avis og jeg forstår udmærket godt synspunkterne i debatten - for besparelser rammer altid nogen. Jeg glæder mig dog over, at det lykkedes os at friholde de allersvageste borgere fra forringelser: Nemlig beboere på plejehjem, modtagere af hjemmehjælp og handicapområdet.

Oversvømmelserne

Om det år der nu lige er begyndt, siger Mikkel Dencker:

- Min ambition for 2017 er, at vi kommer et langt stykke videre med planerne om at udvide Dybenskærhave plejehjem. I Hvidovre Kommune får vi brug for flere plejehjemspladser i årene der kommer, så det er vigtigt for mig, at der ikke sker nogen forsinkelse i udvidelsen af Dybenskærhave.

Jeg ser også frem til, at vi kan få vedtaget en helhedsplan for Hvidovre Bymidte, så arbejdet med at skabe en bymidte langt om længe kan komme i gang.

I 2017 er det også min ambition, at vi skal tage et stort skridt nærmere en løsning på hvordan vi forhindrer fremtidige oversvømmelser fra Kalveboderne. En mulig løsning er en port ved indløbet til Kalveboderne, som man kan lukke ved risiko for forhøjet vandstand og dermed udelukket vandet fra Kalveboderne. En sådan løsning skal etableres sammen med Københavns Kommune og jeg håber på, at 2017 bringer os et meget stort skridt nærmere etableringen af en port.

Publiceret: 10. Januar 2017 08:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Hvidovre Avis

ANNONCER
Se flere