Kenneth F. Christensen.
Kenneth F. Christensen.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail
KENNETH F. CHRISTENSEN (A):

Vi vil fortsætte med at sidde for enden af bordet

Kenneth F. Christensen indleder med at slå fast, at året 2016 på mange måder var et hårdt år:
- Vi mærker tydeligt, at vi bliver presset på økonomien fra centralt hold.

Vi har været omdrejningspunktet i både budget 2016 og budget 2017, der sikrer, at vi fortsat har en økonomi i balance. Som socialdemokrater er det vigtigt for os at sikre, at der samtidig med en økonomisk ansvarlighed også er en social balance. Skolereformen tager for alvor form og vi er en af de få kommuner i landet, der ikke har haft svært ved at rekruttere lærere. Vi arbejder fortsat for at udvikle vores by og derfor har 2016 særligt stået i bymidtens tegn. Der har været arkitektkonkurrence og workshops for byens borgere for at få skabt en bymidte som samlingspunkt for os alle.

Vi har samtidig sat gang i byggeriet af en ny daginstitution på Cirkusgrunden og renoveret på en lang rækker bygninger som eksempelvis Hvidovre Stadion, omklædning til Hvidovre Ishockey, ombygning i Børnehuset Krogstenshave og Langhøjskolen - for bare at nævne nogle af de store projekter. Der har for langt størstedelen af kommunalbestyrelsen været en god forståelse og gensidig respekt for hinanden på trods af forskellige politiske indgangsvinkler.

Desværre har tonen bestemt ikke altid været lige god og arbejdsmiljøet har til tider været meget belastet af enkeltpersoner. Det brede budgetforlig viser den gensidige forståelse og faglige respekt.

Borgernes tillid

Om den vigtigste politiske ambition for 2017 - det sidste år i valgperioden, siger Kenneth F. Christensen:

- Der kan traditionen tro godt gå lidt for meget valgkamp i den - også i kommunalbestyrelsen. Vi har siddet for enden af bordet i mere end 90 år og har stået i spidsen for udviklingen af vores by. Det har vi tænkt os at fortsætte med og derfor vil vores arbejde i kommunalbestyrelsen bære præg af dette ønske. Vi vil gerne bedømmes på det, vi laver mellem valgene og det har vi haft borgernes tillid til. Den forebyggende indsats betyder meget for os og derfor glæder jeg mig meget til at se HEADSPACE starte op i Hvidovre i 2017. Med både Headspace (psykisk sårbare) og TUBA (børn og unge fra alkohol/misbrugshjem) som anonyme tilbud til børn og unge, så starter vi igen et initiativ, der skal give børn og unge en bedre mulighed for at lykkes.

Jeg glæder mig til at møde vores mange borgere på gaden på kræmmermarkedet, i foreningslivet eller et helt andet sted i 2017, slutter Kenneth F. Christensen.oas

Publiceret: 10. Januar 2017 08:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Hvidovre Avis

ANNONCER
Se flere